Print Friendly and PDF Що таке ГУМАТИ?

Гумати – солі гумінових кислот. Оскільки в процесі виробництва разом з гуміновими кислотами екстрагуються і фульвові, то зазвичай гуматами називають суміш солей гумінових і фульвових кислот.

Гумінові кислоти – природні органічні сполуки, що утворюються в процесі гуміфікації продуктів рослинного, тваринного і мікробного походження. Основна їх частина стійка до біохімічного розщеплення і тому накопичується у ґрунті, біогумусі, сапропелях, торфі, бурому вугіллі. З цих джерел вони можуть бути виділені розчинами лугів у вигляді розчинних солей – гуматів.

Родючість грунту залежить від вмісту гумусу. Із збільшенням гумусу зростає потенціал отримання вищої врожайності і якості продукції.
Джерелом гумусу в ґрунті виступають органічні залишки: рослин, тварин і мікроорганізмів.

Процес виділення та отримання гумінових і фульвових кислот

Процес виділення та отримання гумінових кислот і фульвових

Процес виділення та отримання гумінових кислот і фульвових

Під час розкладання органіки утворюється 3 фракції речовин:

1. Гумины, гумусові кислоти – нерозчинні залишки органічного речовини молекулярної масою понад 100000 а.а. Фізіологічно неактивні речовини, які покращують структуру грунту.

2. Гумінові кислоти – розчинні тільки у вигляді солей (гуматів), мають високу фізіологічну активність і молекулярну масу від 10000 до 100000 а.а. В ґрунті нагромаджуються в основному у вигляді нерозчинних і недоступних рослинам сполук. Виступають антистрессантами широкого спектру дії і стимулюють ріст і розвиток кореневої системи.

3. Фульвові кислоти – розчинні у вигляді солей і кислот. Мають високу біологічну активність. Молекулярна маса 800-10000 а.а. Майже не накопичуються в ґрунті. Стимулюють ріст і розвиток вегетативної маси і підвищують фотосинтетичну активність.

Гумати можна розділити на види в залежності від сировини, з якої їх видобувають. На ефективність їх дії в першу чергу впливає якість сировини. Чим вище вміст гумінових кислот в сировині – тим більше концентрація гуматів в кінцевому продукті. Чим однорідніша сировину (тривалий процес гуміфікації) – тим стабільніше якість препарату.

Види сировини для виробництва Гумату

Гумати отримують з біогумусу, сапропелю, торфу і бурого вугілля. Зміст гумінових кислот в них зростає зі збільшенням періоду (років) гуміфікації органічних залишків

Види сировини для виробництва гумату

Види сировини для виробництва гумату

Склад гуматовмістних препаратів

Склад гуматосодержащих препаратів

Склад гуматовмістних препаратів

Процес розчинення Гуматів

Процес розчинення гуматів

Процес розчинення гуматів

+38 (068) 333-00-20
+38 (050) 500-33-86
факс: (057) 705-34-98
agrotechnology21@gmail.com