Print Friendly and PDF ГУЛІВЕР, РК Етефон (СЕНЬЙОР ПОМІДОР)®

ГУЛІВЕР, РК Етефон (СЕНЬЙОР ПОМІДОР)®

ГУЛІВЕР, РК Етефон (СЕНЬЙОР ПОМІДОР)®

ГУЛІВЕР, РК Етефон (СЕНЬЙОР ПОМІДОР)®

Комплексний препарат контактно-системної дії для регуляції ростових процесів вегетуючих рослин та прискорення дозрівання плодів.

  • сприяє збільшенню вегетативної маси рослини до оптимального рівня;
  • підвищує жаростійкість та посухостійкість рослини;
  • знижує можливість зараження рослин грибковими та вірусними хворобами;
  • збільшує врожайність культури;
  • прискорює дозрівання плодів та забезпечує сприятливі умови для механічного збирання врожаю. 

Вміст діючої речовини. Етефон, 480 г/л.

Препаративна форма. Розчинний концентрат.

Хімічна група. Похідні хлоретилфосфонової кислоти.

Сумісність. Сумісності не потребує.

Механізм дії. Проникаючи в рослину  розкладається в тканинах з утворенням етилену. На клітинному рівні етилен виступає як інгібітор транспортування ауксинів та біосинтезу гіберелінів, що призводить до штучної регуляції ростових процесів. Крім цього, також відбувається стимулювання синтезу лігніну, пігментів, целюлози, цукрів, що в свою чергу прискорює дозрівання плодів у культурних рослин.

Спектр дії. Широкий спектр сільскогосподарських культур.

Культура   Норма витрати препарату, л/га Мета застосування   Спосіб, час обробки  
Томати   3,0   Регуляція ростових процесів та дозрівання плодів   Обприскування за наявності 5-15% зрілих і дозріваючих плодів (зелених, бурих і рожевих) і 50-65% зелених сформованих плодів. 
До відома споживача. Світовий досвід  застосування аналогічного препарату:
Озима пшениця 1,0-1,5 Регуляція ростових процесів та запобігання переростанню та прискорення дозрівання урожаю   Обприскування з фази появи другого міжвузля до появи остей колоса
Озиме жито 1,5-2,0
Ячмінь ярий 0,5-1,0
Горох 1,5-2,0 Обприскування у фазу бутонізації  
Льон-довгунець 0,3-0,4
Буряк цукровий 0,75-1,0 Збільшення цукристості коренеплодів Обприскування у фазу змикання рядків  

Максимальна кількість обробок— 1. Період очікування до збору врожаю – 14 діб.

Норма витрати робочого розчину — 200-300 л/га.

Використовується в якості регулятора росту рослин на багатьох сільськогосподарських культурах. Також рекомендується застосовувати для підвищення урожайності, морозостійкості, прискорення дозрівання плодів та збільшення цукристості коренеплодів буряків цукрових. На ефективність препарату буде впливати перш за все якість проведення заходів по його застосуванню, а саме: рясне змочування рослин робочим розчином під час обробки, дотримання інструктивних норм по внесенню препарату в інтервалі рекомендованих грунтово-кліматичних умов та своєчасність проведення вказаного заходу.

Не рекомендується застосовувати на малогумусних ґрунтах з низьким вмістом азоту, за температури повітря нижче + 12 °С, за 4 години до випадання опадів, на сильно забур’янених посівах.

Токсичність. Класифікація ВООЗ: 3 клас(малотоксичний).

Строк виходу працівників на оброблені площі для проведення механізованих робіт становить 3 доби, для ручних –7 діб після обробки.

Упаковка. 1 л, 5 л.

 

+38 (068) 333-00-20
+38 (050) 500-33-86
факс: (057) 705-34-98
agrotechnology21@gmail.com